Bc. Veronika SVÁČKOVÁ

Diplomová práce

Transformace výsledku hospodaření na základ daně z příjmů v různých formách obchodních společností

Trading Income Transform to The Income Tax Base into Variety of Companies
Anotace:
Hlavním a základním cílem této práce je poukázat na rozdíly ve zdanění jednotlivých právních forem podnikání. Při rozhodování a výběru vhodné právní formy podnikání je daňová otázka jedna z hlavních, které je třeba důkladně zvážit, neboť daňový dopad a v neposlední řadě i způsob ručení za závazky společnosti jsou skutečnosti, které budou firmu provázet po celou dobu její existence. Tato práce má přinést …více
Abstract:
The main and fundamental goal of this work is the taxation of the various types of the companies. Of course, the height of taxation is one of the general questions. A lot of people are also interested in the way of guarantee. In the Czech law there are these types of companies: limited company, join stock company, special limited partnership and co partnership. In every company the economic result …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009
Zveřejnit od: 29. 4. 2009
Identifikátor: 11563

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
 • Vedoucí: Ing. Jarmila Křížová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVÁČKOVÁ, Veronika. Transformace výsledku hospodaření na základ daně z příjmů v různých formách obchodních společností. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 4. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8mv5w3 8mv5w3/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.