Márk Szabó

Bakalářská práce

Brexit in European Integration Theory: Liberal Intergovernmentalism, Neofunctionalism and Constructivism

Brexit in European Integration Theory: Liberal Intergovernmentalism, Neofunctionalism and Constructivism
Anotace:
Brexit je široko vnímaný ako jedna z najdôležitejších kríz, ktorá v súčasnosti čelí procesu európskej integrácie, a jedna z kľúčových tém programu Európskej únie (EÚ), keďže britskí voliči hlasovali 23. júna 2016 o opustení bloku v referende o vstupe a výstupe z EÚ. Je to vôbec po prvýkrát, čo členský štát vystúpi z EÚ. V tejto súvislosti je cieľom tejto práce poskytnúť aspoň čiastočnú interpretáciu …více
Abstract:
Brexit has been widely perceived as one of the most important crises currently facing the European integration process and one of the key topics on the European Union’s (EU) agenda since the British voters voted to leave the bloc in an in/out referendum on 23 June 2016. It is for the first time ever that a Member State withdraws from the EU. Against this background, the aim of this thesis is to provide …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií