Márk Szabó

Bachelor's thesis

Brexit in European Integration Theory: Liberal Intergovernmentalism, Neofunctionalism and Constructivism

Brexit in European Integration Theory: Liberal Intergovernmentalism, Neofunctionalism and Constructivism
Abstract:
Brexit je široko vnímaný ako jedna z najdôležitejších kríz, ktorá v súčasnosti čelí procesu európskej integrácie, a jedna z kľúčových tém programu Európskej únie (EÚ), keďže britskí voliči hlasovali 23. júna 2016 o opustení bloku v referende o vstupe a výstupe z EÚ. Je to vôbec po prvýkrát, čo členský štát vystúpi z EÚ. V tejto súvislosti je cieľom tejto práce poskytnúť aspoň čiastočnú interpretáciu …more
Abstract:
Brexit has been widely perceived as one of the most important crises currently facing the European integration process and one of the key topics on the European Union’s (EU) agenda since the British voters voted to leave the bloc in an in/out referendum on 23 June 2016. It is for the first time ever that a Member State withdraws from the EU. Against this background, the aim of this thesis is to provide …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií