Bc. Radka Kamýčková

Master's thesis

Vizualizace a její využití v edukaci hudební výchovy u žáků s poruchami autistického spektra na základní škole speciální

Visualization of Music in education for pupils with autistic spectrum disorders at primary special school.
Anotácia:
Cílem výzkumného šetření s názvem Vizualizace a její využití v edukaci hudební výchovy u žáků s poruchami autistického spektra v základní škole speciální je zjistit, do jaké míry může vizualizace v hudební výchově ovlivnit a obohatit kognitivní funkce žáků s PAS pomocí obrázkového zpěvníku, vytvořeného pro potřeby žáků v základní škole speciální a který je součástí přílohy. Vymezuje všechny pojmy týkající …viac
Abstract:
The aim of the research entitled Visualization of Music in Education for Pupils with Autistic Spectrum Disorders (ASD) at primary special school is to determine how much the visualization in music education using pictorial Songbook affects cognitive functions and enriches pupils with ASD. The pictorial Songbook was created for the needs of pupils in primary special school and it is part of the Annex …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2013
  • Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta