Theses 

Velké žesťové soubory – BcA. Lukáš Brázdil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hra na lesní roh

BcA. Lukáš Brázdil

Bakalářská práce

Velké žesťové soubory

The large brass ensembles

Anotace: Diplomová práce „Velké žesťové soubory“ se zabývá historií a současností těchto ansámblů a obsahuje rozhovory se členy NdBrass o problematice interpretace v žesťovém souboru. Součástí práce je popis Moravia Brass Bandu, Brno Brass Bandu a zmínka o velkých hornových ansámblech, jako Vienna Horns, The London Horn Sound a Czech Horn Chorus.

Abstract: Diploma thesis ''The Large Brass Ensembles'' deals with a history and present of those ensembles and it includes interviews with members of the NdBrass quintet about problematics of the interpretation during playing in a brass ensemble. A part of a thesis is a description of Moravia Brass Band, Brno Brass Band and a mention about some french horn ensembles, such a Vienna Horns, The London Horn Sound and Czech Horn Chorus.

Klíčová slova: Žesťový soubor, NdBrass, hornový soubor, Moravia Brass Band, Brass band, horn ensemble

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Martin Novák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/x45dx/

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz