Šárka Robová

Diplomová práce

Dětské čtenářství a vhodný výběr zájmové četby na podporu čtenářství ve 1. - 3. ročníku

Children’s reading a suitable choice of reading to promote interest children’s reading 1st – 3rd year
Anotace:
Ve své práci se zabývám problematikou čtenářství dětí mladšího školního věku.Krátce shrnuji vývoj čtenářství v jednotlivých stádiích ontogeneze člověka, sezaměřením na děti do 11 let. Popisuji faktory ovlivňující rozvoj čtenářství a jejichpůsobení na dětského čtenáře, dále pak se chci zabývat otázkou, jak dalece lze ovlivnitvztah dítěte ke knize. Na podporu rozvoje čtenářství uvádím některé z tvořivých …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM343

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2010
  • Vedoucí: Iva Bartošová
  • Oponent: Jana Doležalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma