Bc. Tomáš Herout

Bakalářská práce

Marketingový výzkum v oblasti trhu s ojetými vozidly

Marketing research in the market for used vehicles
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá představením marketingových výzkumů na trhu s ojetými automobily. V této práci jsem se zaměřil na automobilový trh a jeho analýzu prostřednictvím SWOT analýzy, Porterovy analýzy 5 sil, PEST analýza a analýzy nástrojů 4P. Hlavním cílem práce, stanovit podmínky, na jejichž základě je vhodné pro novou firmu vstoupit na trh. Dílčím cílem je porovnání největších prodejců …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the introduction of marketing research on the used cars market. In this paper I focused on the automotive market and its analysis through SWOT analysis, Porter analysis of 5 forces, PEST analysis and analysis of 4P tools. The main aim of the work, to determine the conditions on which it is suitable for the new company to enter the market. The partial objective is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní