Bc. Tomáš Herout

Bachelor's thesis

Marketingový výzkum v oblasti trhu s ojetými vozidly

Marketing research in the market for used vehicles
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá představením marketingových výzkumů na trhu s ojetými automobily. V této práci jsem se zaměřil na automobilový trh a jeho analýzu prostřednictvím SWOT analýzy, Porterovy analýzy 5 sil, PEST analýza a analýzy nástrojů 4P. Hlavním cílem práce, stanovit podmínky, na jejichž základě je vhodné pro novou firmu vstoupit na trh. Dílčím cílem je porovnání největších prodejců …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the introduction of marketing research on the used cars market. In this paper I focused on the automotive market and its analysis through SWOT analysis, Porter analysis of 5 forces, PEST analysis and analysis of 4P tools. The main aim of the work, to determine the conditions on which it is suitable for the new company to enter the market. The partial objective is to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Reader: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní