Jitka ŠVECOVÁ

Diplomová práce

Sousedská práva zvláště při výkonu práva rybářského a práva myslivosti

Neighbourhood rights in relationship to execution of the fishing law and game law
Anotace:
Diplomová práce na téma sousedská práva zvláště při výkonu práva rybářského a práva myslivosti je rozdělaná do šesti kapitol. Práce je psána volně popisnou metodou doplněnou o analýzu imisních práv a analýzu omezení vlastnického práva při výkonu práva rybářského a práva myslivosti. První kapitola se zabývá základní charakteristikou sousedského práva. Doposud účinná úprava sousedských práv podle § 127 …více
Abstract:
My thesis on neighbourhood rights in relationship to execution of the fishing law and game law is divided into six chapters. The thesis is written in a free descriptive way supplemented by an analysis of the pollution law and the proprietorship during the execution of the fishing and game laws. The first chapter describes basic characteristics of the neighbourhood law. The efficient changes made so …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2012
Zveřejnit od: 6. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Alexander Šíma

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVECOVÁ, Jitka. Sousedská práva zvláště při výkonu práva rybářského a práva myslivosti. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo