Bc. Jana Štěpančíková

Bakalářská práce

O některých etických motivech v díle Jane Austenové z hlediska Aristotelovy teorie ctností

Some Ethical Themes in Work of Jane Austen from the Perspective of Aristotle’s Theory of Virtue
Anotace:
Bakalářská diplomová práce „O některých etických motivech v díle Jane Austenové z hlediska Aristotelovy teorie ctností“ se zabývá povahokresbou, iluzí osobnosti, rozdělením literárních postav mezi karikatury a osobnosti. Do těchto kategorií zařazuje a popisuje postavy novely Pýcha a předsudek. Dále probírá motiv manželství, který prostupuje dílem Jane Austenové, s příklady analyzované knihy. Obě tyto …více
Abstract:
The bachelor diploma thesis is called „Some Ethical Themes in Work of Jane Austen from the Perspective of Aristotle’s Theory of Virtue“ and deals with characterization, illusion of personality, and division of literary characters into caricatures and individualities. The thesis describes the characters of a novel Pride and Prejudice and categorizes them as mentioned above. Furthermore, it discusses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika