Bc. Tomáš KOREL

Master's thesis

Řešení multiplatformního počítačového prostředí školy s Linux operačními systémy

Solution to a multiplatform school computing environment using Linux operating systems
Abstract:
Práce se zabývá problematikou zapojení operačního systému Linux do školní infrastruktury z pohledu technického i didaktického. Představuje multiplatformní řešení realizované na Základní škole a mateřské škole Oloví. Zároveň toto řešení analyzuje a hledá možnosti k jeho zlepšení. Součástí práce je podrobný návod na instalaci a správu linuxového serveru i pracovních stanic, který mohou použít další školy …more
Abstract:
This thesis introduces and evaluates a solution to a multiplatform computing environment of the elementary school in Oloví which is based on Zentyal Linux server and a coexistence of Windows and Linux operating systems on workstations. An example of a working infrastructure is offered for consideration and includes an in-depth guide to implement Linux server and workstation services to the environment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Dr. Ing. Jiří Toman

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOREL, Tomáš. Řešení multiplatformního počítačového prostředí školy s Linux operačními systémy. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/