Bc. Markéta Simandlová

Diplomová práce

Paravoltiž a její vliv na kvalitu života a rozvoj osobnosti žáků se zdravotním postižením

Paravaulting and its Influence on the Quality of Life and Personal Development of Pupils with Disabilities
Anotace:
ANOTACE Diplomová práce se zabývá vlivem paravoltiže na kvalitu života a rozvoj osobnosti žáků se zdravotním postižením. Teoretická část je zaměřená na terapie pomocí zvířat se zaměřením na hiporehabilitaci a její formy – tedy na terapie s pomocí koní. Dále se práce zabývá samotnou paravoltiží, paravoltižními pravidly, paravoltižními závody, paravoltižním koněm, týmem vhodným pro paravoltiž a cvičenci …více
Abstract:
ANNOTATION The diploma thesis deals with the influence of paravaulting on the life quality and personality development of pupils with a handicap. The theoretical part aims on the animal therapy with a specialization on hippotherapy and its forms – the therapies with horses. It also deals with the paravaulting itself, the rules od paravaulting, competitions in paravaulting, the horses, the team and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta