Bc. Irena SCHLUMPERGEROVÁ

Diplomová práce

Multiple Intelligences and Language Tasks

Multiple Intelligences and Language Tasks
Abstract:
This thesis deals with multiple intelligences theory in relation to language tasks. The first part is focused on theoretical background. It provides information about Gardner´s theory of MI and describes seven basic types of intelligences: verbal-linguistic, logical-mathematical, spatial, bodily-kinesthetic, musical, intrapersonal and interpersonal. Later, implementation of the MI theory into education …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vztahem teorie rozmanitých inteligencí a jazykových úkolů. Úvodní teoretická část poskytuje informace o Gardnerově teorii rozmanitých inteligencí a popisuje 7 základních typů intelligence: verbální, logicko-matematickou, hudební, prostorovou , tělesně-pohybovou, interpersonální a intrapersonální. Vysvětluje zavedení Gardnerovy teorie do oblasti vzdělávání s důrazem na jazykové …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHLUMPERGEROVÁ, Irena. Multiple Intelligences and Language Tasks. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická