Bc. Silvia Švihlová

Bachelor's thesis

Analýza variability tepové frekvence

Heart rate variability analysis
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the introduction and comparison of mathematical methods used to analyze the heart rate variability (HRV) and their subsequent application on relevant data. In this work, methods in the time domain, selected nonlinear methods and methods in the frequency domain using short-term Fourier transform are described and subsequently performed. The data processing itself was …more
Abstract:
Táto bakalárska práca je zameraná na predstavenie a porovnanie matematických metód, ktoré slúžia k analýze variability srdcovej frekvencie (HRV), ako aj ich následnému použitiu na príslušných dátach. V tejto práci sú popísané a následne prevedené metódy v časovej oblasti, vybrané nelineárne metódy a metódy vo frekvenčnej oblasti pomocou krátkodobej Fourierovej transformácie. Samotné spracovanie dát …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 7. 2021
  • Supervisor: RNDr. Veronika Eclerová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Daniela Kuruczová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Mathematics / Statistics and Data Analysis

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.