Valentina KUTHANOVÁ

Bakalářská práce

Srovnání finanční gramotnosti středoškoláků a lidí v penzijním věku ve Zlínském kraji

Comparison of Financial Literacy of High School Students and People of Retirement Age in the Zlín Region
Anotace:
Práce se zabývá finanční gramotností středoškolských studentů a lidí v penzijním věku ve Zlínském kraji. V České republice i v zahraničí je úroveň finanční gramotnosti obou skupin dlouhodobě podprůměrná. Cílem práce je porovnat znalosti ve finanční oblasti studentů ve věku 15 - 19 let a seniorů žijících ve Zlínském kraji. Obě tyto skupiny jsou v dnešní ekonomice ohroženy z důvodu nízké průměrné mzdy …více
Abstract:
The thesis deals with the financial literacy of high school students and people of retirement age in the Zlín region. In the Czech Republic and abroad, the level of financial literacy of both groups is long-term below average. The aim of this work is to compare the knowledge in the financial field of students aged 15-19 and seniors living in the Zlín region. Both of these groups are at risk in today …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Uhman, MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUTHANOVÁ, Valentina. Srovnání finanční gramotnosti středoškoláků a lidí v penzijním věku ve Zlínském kraji. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická