Vanda Študentová

Bachelor's thesis

Postoje českých žen k plastické a estetické chirurgii

The attitudes of Czech women towards the plastic and aesthetic surgery
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na postoje českých ţen k plastické a estetické chirurgii a jejím cílem je provedení jejich analýzy a srovnání. V části teoretické jsou na základě odborné literatury vysvětleny a podrobněji rozebrány pojmy úzce související s touto tématikou. Jde o postoje, ideál krásy, sebe pojetí, postoje k vlastnímu tělu a plastickou a estetickou chirurgii včetně stručného historického …more
Abstract:
This Bachelor's Thesis is focused on the attitudes of Czech women towards the plastic and aesthetic surgery and its main goal is to analyse and compare these opinions. In the theoretical part the explanation of the key terms and ideas based on the scientific literature is done. These mainly are the attitudes, beauty ideal, body image and plastic and aesthetic surgery including brief history of this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 11. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2011
  • Supervisor: Miroslav Karlíček
  • Reader: Zuzana Chytková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26852

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management