Vanda Študentová

Bachelor's thesis

Postoje českých žen k plastické a estetické chirurgii

The attitudes of Czech women towards the plastic and aesthetic surgery
Anotácia:
Tato bakalářská práce je zaměřena na postoje českých ţen k plastické a estetické chirurgii a jejím cílem je provedení jejich analýzy a srovnání. V části teoretické jsou na základě odborné literatury vysvětleny a podrobněji rozebrány pojmy úzce související s touto tématikou. Jde o postoje, ideál krásy, sebe pojetí, postoje k vlastnímu tělu a plastickou a estetickou chirurgii včetně stručného historického …viac
Abstract:
This Bachelor's Thesis is focused on the attitudes of Czech women towards the plastic and aesthetic surgery and its main goal is to analyse and compare these opinions. In the theoretical part the explanation of the key terms and ideas based on the scientific literature is done. These mainly are the attitudes, beauty ideal, body image and plastic and aesthetic surgery including brief history of this …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedúci: Miroslav Karlíček
  • Oponent: Zuzana Chytková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26852

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management