Bc. David PETERKA

Diplomová práce

Statistické metody využitelné při analýze medicínských dat

Statistical methods applicable to the analysis of medical data
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na statistické zpracování dat zdravotnické záchranářské služby Plzeňského kraje. Data zachycují pacienty, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu. Hlavním cílem této práce je poskytnout přehled o statistických metodách využitelných při analýze medicínských dat. Dalším cílem je provést vhodné očištění dat a vytvořit grafický přehled o rozdělení těchto dat a vazbách proměnných …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on statistical processing data of medical rescue services of the Pilsen region. Data capture patients who have suffered a stroke. The main aim of this work is to provide an overview of statistical methods usable in the analysis of medical data. Another aim is to make appropriate data cleanup and create a graphical overview of the distribution of these data and variables …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Dr. Ing. Jana Klečková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETERKA, David. Statistické metody využitelné při analýze medicínských dat. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/