Alžbeta Masrnová

Bakalářská práce

Analýza trhu cukru na Slovensku

Analýza trhu cukru na Slovensku
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza stravu slovenského cukrovarnictví. Je rozdělená do čtyř kapitol. Prvá kapitola je věnovaná všeobecné charakteristice cukru, popisuje výrobu cukru a jeho využití. V druhé kapitole se nachází souhrn světových producentů a spotřebitelů. Dále se druhá kapitola zaobírá Společnou zemědělskou politikou EÚ a její omezováním trhu s cukrem prostřednictvím Společné organizace …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the situation on the Slovak sugar industry. The paper is divided into four chapters. The first chapter describes general characteristic of sugar, its production and its usage. In the second chapter can be found the summary of world sugar producers and consumers. Moreover this chapter includes the Common Agriculture Policy of the European Union and its regulations …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza stravu slovenského cukrovarníctva. Je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je venovaná všeobecnej charakteristike cukru, popisuje výrobu cukru a jeho využitie. V druhej kapitole sa nachádza súhrn svetových producentov a spotrebiteľov. Ďalej sa druhá kapitola zaoberá Spoločnou poľnohospodárskou politikou EÚ a jej obmedzovaním trhu s cukrom prostredníctvom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Soňa Gullová
  • Oponent: Miroslava Zamykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57394

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod