Mgr. Hana Řádová

Diplomová práce

Ověření psychometrických charakteristik adaptace stop-signal a go/no-go testu

Verification of Psychometric Properties of Stop-signal Task and Go/no-go Test Adaptation
Anotace:
Diplomová práce Ověření psychometrických charakteristik stop-signal tasku go/nogo testu se zabývá ověřením psychometrických vlastností konkrétní daptace dvou metod měření impulzivity – stop-signal tasku a go/nogo testu – pro diagnostiku u dospělé populace bez kognitivních deficitů. Oba testy patří mezi behaviorální metody měření impulzivity a tento konstrukt měří v dimenzi impulzivity motorické, konkrétně …více
Abstract:
This diploma thesis “Verification of Psychometric Properties of Stop-signal Task and Go/no-go Test Adaptation” focuses on the verification of psychometric properties of specific adaptations of two methods for impulsivity measurement – Stopsignal Task and Go/no-go Test – for diagnosis purposes among adult populations without cognitive deficiencies. Both tests belong to behavioral methods of impulsivity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie