Bc. Aneta Bulíčková

Diplomová práce

Revitalizace brownfields a udržitelný rozvoj urbánního prostředí: příklad města Třebíče

Brownfields revitalization and sustainable development of urban environment: example of the city of Třebíč)
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Revitalizace brownfields a udržitelný rozvoj urbánního prostředí: příklad města Třebíče“ je analyzovat a zhodnotit přístup města Třebíč a jejich obyvatel k problematice brownfields, a také ekonomické, sociální a environmentální do-pady na zainteresované osoby. Východiskem pro naplnění cílů se stal rozbor vzniku brownfields nejen v České republice. Součástí práce jsou rovněž …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis "Revitalization of brownfields and sustainable devel-opment of the urban environment: the example of the city of Třebíč" is to analyze and evaluate the approach of the city of Třebíč and its inhabitants to brownfields, as well as economic, social and environmental impacts on stakeholders. The starting point for ful-filling the goals was the analysis of the emergence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta