BcA. Juliána Kvíčalová

Master's thesis

Lomnička 25: Rodinný dům jako performativní scéna mezi privátním a veřejným

Lomnička 25: Family house as a performative scene between the private and the public
Abstract:
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl představit můj rodinný dům jako průsečík mezi privátním a obecním životem, ve kterém se prolíná soukromé prostředí s veřejným. Lomnička č. p. 25 je domem, performativním prostorem se specifickou scénou, která je utvářena už po čtyři generace skrze hospodské dění, výtvarné ateliérové prostředí až po hudebně poetický festival Kvik-tech. Všechny tyto akce neovlivnily …more
Abstract:
The aim of this master thesis is to introduce my family house as a place of intersection between private and communal life in which public and private space are intertwined. Lomnička 25 is a house, a performative space with specific scene that has been created by four generations through pub events, artistic studio space and a musical-poetic festival Kvik-tech. All of these events not only affected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 9. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Jan Štěpánek
  • Reader: doc. Mgr. Jana Preková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/nv9y0/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Master programme / field:
Dramatic Arts / Stage Design

Theses on a related topic