Mgr. Iva Tesárková

Diplomová práce

Komparace trestání mladistvých a dětí v české a švýcarské právní úpravě

The Comparation of Sentencing Juveniles and Children in the Czech and Swiss Legal Regulation
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje komparaci trestání mladistvých a dětí v české a švýcarské právní úpravě. V obou zemích byly v poslední době přijaty samostatné zákony upravující trestní právo mladistvých delikventů odlišně od právní úpravy pro dospělé pachatele trestných činů. Po úvodní kapitole věnující se vývoji trestního práva mladistvých v obou zemích, jsou ve dvou následujících kapitolách uvedeny …více
Abstract:
This master’s thesis consists of a comparison of the sentencing of juveniles and children according to Czech and Swiss legal codes. In both countries, separate laws have recently been passed modifying criminal code for juvenile offenders away from the legal regulation for adult offenders. After an introductory chapter focusing on the development of criminal law for juveniles in both countries, there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta