Bc. Michaela Petruchová

Bachelor's thesis

Technologický postup zábrusu a vsazování brýlových čoček do různých typů brýlových obrub

Technological procedure of edging and putting the glass lenses in different eyeglass frames types
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá postupem zábrusu brýlových čoček, popisem jednotlivých brousících zařízení a jejich možností při zpracování. Dále jsou uvedeny brýlové obruby, jejich rozdělení a vlastnosti. V poslední části je popis finálních anatomických úprav brýlí, po kterých jsou brýle a korekční pomůcky připraveny k výdeji zákazníkovi.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the procedure of edging the spectacle lenses, description of the particular edging machines and the machine processing options. Further, there is a specification of glasses frames, their division, and properties. In the last part, there is a description of final anatomical glasses adjustment, after which the glasses and correcting aids are ready to be given to the customer …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Sylvie Petrová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta