Martina ZBOŘILOVÁ

Bakalářská práce

Protipovodňová opatření města Litovel

Flood control of the Litovel town
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá protipovodňovými opatřeními města Litovel. Je koncipována do dvou hlavních částí, a to části teoretické a praktické. První část je zaměřená na různé druhy protipovodňových opatření, povodně a povodňový plán České republiky. Náplní druhé části, tedy části praktické, je město Litovel, kanalizační řád a protipovodňová opatření, která by mohla město Litovel ochránit. Rovněž …více
Abstract:
This Bachelor work deals with flood control of Litovel town. It is outlined into two main parts, these are the theoretical part and the practical part. The first part is focused on various kinds of flood control, floods and the flood plan of the Czech Republic. The topic of the second part, that means the practical part, is Litovel town, the drainline and the flood control, that could protect Litovel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010
Identifikátor: 15558

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Janíček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZBOŘILOVÁ, Martina. Protipovodňová opatření města Litovel. Uherské Hradiště, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 05. 2030

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe