Theses 

Historie loupeživých nájezdů na Moravu v 16.-18. století přes Kopanický průsmyk – Bc. Roman Hargaš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Roman Hargaš

Bakalářská práce

Historie loupeživých nájezdů na Moravu v 16.-18. století přes Kopanický průsmyk

History of plundering invasions to Moravia in 16th to 18th century trough the Kopanice pass

Anotace: Bakalářská práce pojednává o Historii loupeživých nájezdů přes Kopanický průsmyk v období od 16. do 18. století. Kopanický průsmyk jednu z přírodních bran na Moravu ze Slovenska (Horních Uher). Od dávných dob hrál tento průsmyk významnou roli v dějinách Moravy. Práce přináší ucelený pohled na vpády cizích nájezdníků na Moravu právě přes tento průsmyk od 16. do 18. století. Dále se snaží informovat o politické situaci vedoucí k těmto vpádům z globálního hlediska, avšak přináší i informace se zřetelem na dění v oblasti průsmyku. Na jeho obranu a osudy jeho obyvatelstva. Práce je psána chronologicky od nejstarších událostí po ty nejnovější. V příloze k práci je i fotografický materiál, který pořídil autor práce. Snímky zachycují pozůstatky obranných valů, které lze v průsmyku dosud vypátrat. Součástí přílohy jsou dále i orientační mapy průsmyku.

Abstract: This bachelor thesis deals with the history of plundering invasions to Moravia from 16th to 18th century through the Kopanice pass. The Kopanice pass is one of the natural entry to the Moravia from Slovakia. This pass was very important for moravian history. The work shows overall view of bandit raids to Moravia trough Kopanice pass from 16th to 18th century. The work also inform abouth politic situation related with plundering invasions from global view, moreover informing about ordinary life of inhabitants of the area of Moravian Kopaniceand aboutthe defence against the raids and story of pass citizens. The work is written chronologically from the oldest to the newest information. The thesis also amended by photografic material which was made by the author. The is photographic documentation contains remains of fortification, which can be found in the pass area up to these days. Part of the work is formed by maps of this area.

Klíčová slova: průsmyk, boje, Žítková, Morava, Moravské Kopanice, Uhersko, Rakousko, nájezdníci, Turci, Tataři, Kuruci, obránci, zrada, panovník, magnáti

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:18, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz