Bc. Klára Novotná

Diplomová práce

Duševní hygiena manažera

Mental hygiene manager
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozborem tématu duševní hygieny v manažerské praxi. V teoretické části je postupně rozebrána klasická role manažera a způsoby manažerského řízení. Poté plynule navazuje výklad pojmu duševní hygiena, sebeřízení, stres a time management. Práce vykresluje potenciální cestu k nalezení duševního klidu, zdravému životnímu stylu a další východiska tohoto tématu. Hlavním cílem praktické …více
Abstract:
The diploma thesis analyses the topic of mental hygiene in managerial practice. The theoretical part explains the role of a manager and managerial environment itself. Detailed concept of mental hygiene, self-esteem, stress and time management follows. Through-out the thesis is showed a potential way how to reach mental peace, healthy lifestyle, and other points of the subject. The main objective of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Ilona Toufarová
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní