Ing. Viktor Prokop

Disertační práce

Vliv znalostní ekonomiky na rozvoj regionů

Influence of the Knowledge Economy on the Regional Development
Anotace:
Jednotliví ekonomičtí aktéři jsou v současné době stále častěji nuceni hledat nové zdroje konkurenční výhody ? znalosti, za jejichž pomoci se mohou oddělit od konkurence. Je tak možné sledovat posun od využívání tradičních výrobních faktorů, jako je například půda a kapitál, směrem ke znalostem. Zejména od tvrdých faktorů (například infrastruktura) směrem k faktorům měkkým (nehmotným), jako jsou například …více
Abstract:
Nowadays, economic actors more frequently force to seek new sources of competitive advantage ? usually knowledge, to help to build the competitive advantage and sufficiently set them apart from the competition. Therefore, we can see a shift from traditional resources, such as work and capital towards knowledge and its use, especially from hard factors (e.g., infrastructure) towards soft (intangible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2017

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Prokop, Viktor. Vliv znalostní ekonomiky na rozvoj regionů. Pardubice, 2017. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální a veřejná ekonomie