Bc. Tomáš Řehoř

Diplomová práce

Hrad Karlštejn - z pohledu teorie a praxe památkové péče ve 20. století

Karlštejn Castle from the Point of View of Theory and Practice of the Care about Reminders in 20th Century
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou prezentace hradu v souvislosti s proměnami instalace historických interiérů v průběhu 20. století. Dále je práce zaměřena na vznik a postupné utváření státního správního systému objektu včetně jeho metodického a odborného vedení v intencích formujícího se institutu moderní památkové péče. Následující část je věnována zajímavé úloze Karlštejna v době okupace, …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the issue of a castle presentation in connection with changes of interior installations in the time period of the 20th century. Furthermore, the paper is focused on the birth and continual formation of state administrative systém of an object including its methodical and special realisation in the intentions of forming of institute of modern conservation. The following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Hrubý

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Řehoř, Tomáš. Hrad Karlštejn - z pohledu teorie a praxe památkové péče ve 20. století. Pardubice, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Kulturní dějiny: Péče o kulturní dědictví