Bc. Michaela Šarmírová

Bachelor's thesis

Funkční poruchy pohybového systému v těhotenství

Functional disorders of musculoskeletal system in pregnancy
Abstract:
Tématem této bakalářské práce jsou funkční poruchy pohybového systému v těhotenství.Práce je složená z teoretické a praktické části. Obsahem teoretické části jsou fyziologické změny v těhotenství, poruchy pohybového systému se zaměřením na poruchy funkční a problematika vybraných funkčních poruch v těhotenství. V jednotlivých kapitolách jsou popsány příčiny vzniku, způsoby diagnostiky a možnosti terapie …more
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is functional disorders of musculoskeletal system in pregnancy. The thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part contains information about physiological changes during pregnancy, disorders of musculoskeletal system focused on functional disorders and problems related to chosen functional disorders during pregnancy. In specific chapters are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Řezaninová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií