Bc. Michaela Šarmírová

Bachelor's thesis

Funkční poruchy pohybového systému v těhotenství

Functional disorders of musculoskeletal system in pregnancy
Anotácia:
Tématem této bakalářské práce jsou funkční poruchy pohybového systému v těhotenství.Práce je složená z teoretické a praktické části. Obsahem teoretické části jsou fyziologické změny v těhotenství, poruchy pohybového systému se zaměřením na poruchy funkční a problematika vybraných funkčních poruch v těhotenství. V jednotlivých kapitolách jsou popsány příčiny vzniku, způsoby diagnostiky a možnosti terapie …viac
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is functional disorders of musculoskeletal system in pregnancy. The thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part contains information about physiological changes during pregnancy, disorders of musculoskeletal system focused on functional disorders and problems related to chosen functional disorders during pregnancy. In specific chapters are …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Řezaninová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií