Bc. Martin Hajzler

Diplomová práce

Daňové zvýhodnění u studentů

Tax breaks for students
Anotace:
Cílem diplomové práce je charakteristika daňového zvýhodnění studentů u jednotlivých druhů pracovních smluv a vytvoření nejvýhodnější varianty zdanění příjmů studentů. V teoretické části budou vysvětleny základní pojmy dani z příjmů fyzických osob, možnosti přivýdělků studentů a v teoretické části budou popsány konkrétní příklady zdanění studentů u jednotlivých druhů pracovních smluv.
Abstract:
The aim of the thesis is to characterize tax benefit students with different types of employment contracts and the creation of the best options for taxing income students. The theoretical part will explain the basic concepts of tax on personal income, opportunities to earn extra money and students in the theoretical part describes specific examples of taxing students with different types of employment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Martina Pivodová
  • Oponent: Ing. Barbora Bartošková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting