Nicole LOVÁSOVÁ

Bakalářská práce

Klavírní tvorba P. I. Čajkovského se zaměřením na interpretační problematiku cyklu Roční doby

piano creation by Petr Iljic Tchaikovsky with a focus on the interpretation of the cycle of the seasons
Anotace:
V mé bakalářské práci se věnuji interpretační problematice cyklu Roční doby od P. I. Čajkovského. V této práci se zamýšlím nad interpretační problematikou tohoto cyklu z hlediska pedalizace, agogiky, práce s časem, druhem úhozu, dynamiky, pedalizace, práce s časem. Nejdříve přiblížím ruskou hudbu v 19. století a biografii P. I. Čajkovského, zejména se zaměřím najeho tvorbu. Cílem práce je komparace …více
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with the interpretative issues of the cycle Seasons by P. Tchaikovsky. In this work I am thinking about the interpretation issues of this cycle in terms of pedalization, agogics, work with time, kind of stroke, dynamics. I will introduce Russian music in the 19th century and the biography of P. I. Tchaikovsky, especially his work. The aim of the thesis is to compare three …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LOVÁSOVÁ, Nicole. Klavírní tvorba P. I. Čajkovského se zaměřením na interpretační problematiku cyklu Roční doby. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Hudební výchova (jednooborové)

Práce na příbuzné téma