Bc. Sophia Richterová

Bakalářská práce

Vliv pastvy na sukcesní procesy na území Havranického vřesoviště, NP Podyjí

The impact of grazing on succession processes in Havraníky Heathlands area, National Park Podyjí
Anotace:
Bakalářská práce sleduje vliv pastvy Exmoorského ponyho na sukcesní procesy na území Havranického vřesoviště v Národní parku Podyjí. V první části práce je charakteristika modelového území a seznámení s projektem „Military LIFE for Nature“, který zahrnuje pastvu koní. Na něj posléze navazuje vysvětlení zá-kladních teoretických pojmů, které jsou s daným té-matem spojené. Ve druhé části je terénní výzkum …více
Abstract:
The bachelor thesis monitors the impact of Exmoor pony grazing on succession processes in Havraníky Heathlands area in National Park Podyjí. The first part of the thesis contains the characteristics of the model area and introduction to the project "Military LIFE for Nature", which includes horses grazing. It is followed by an explanation of basic theoretical concepts and definitions, that are related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
  • Oponent: Mgr. Veronika Korvasová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta