Bc. Michaela Spurná

Master's thesis

Pedagogický výzkum očima učitelů základních a středních škol aneb postoje učitelů k pedagogickému výzkumu

Educational research through the eyes of lower and upper secondary schools teachers, or the attitudes of teachers towards educational research
Abstract:
Předkládaná diplomová práce přispívá do doposud skromně otevřené problematiky vztahů mezi pedagogickým výzkumem a pedagogickou praxí (učiteli). Cílem práce bylo zjistit postoje 259 (náhodně vybraných) učitelů základních a středních škol k pedagogickému výzkumu, resp. zjistit faktory, které tyto postoje ovlivňují. Postoje byly měřeny pomocí dotazníku se škálovanými položkami a zjištěná data byla zpracována …more
Abstract:
The diploma thesis concerns the not so often addressed issue of the relationship between educational research and educational practice (teachers). The aim of the thesis was to investigate the attitudes of 259 (randomly selected) teachers of lower and upper secondary schools towards educational research, and find out which factors influence them. The attitudes were measured with a questionnaire with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta