Michaela Čápová

Diplomová práce

Využití komiksu v literární výchově na 1. stupni ZŠ

Using the Comics in Literature Lessons at Primary School
Anotace:
Diplomová práce s názvem Využití komiksu v literární výchově na 1. stupni ZŠ se zabývá uplatněním komiksu v hodinách literární výchovy. Jejím hlavním cílem bylo zjištění, zdali u žáků prvního stupně existuje rozdíl mezi porozuměním, aktivizací tvořivosti a mírou vzbuzené empatie po přečtení prozaického textu a po přečtení komiksu. Práce se skládá ze tří hlavních částí teoretické, výzkumné a praktické …více
Abstract:
The thesis that is called Using the comics in literature lessons at primary school is devoted to using the comics in literature lessons. The main intention was to find the difference between understandings, acquisition of creativity and level of empathy arouse after reading prosaic text and after reading comics for pupils at primary school. The thesis has three main parts theoretical, research and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014
Zveřejnit od: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jana Bednářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čápová, Michaela. Využití komiksu v literární výchově na 1. stupni ZŠ. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Specifické poruchy učení a chovoání, Učitelství pro 1. stupeň základní školy