Bc. Iva Havlíčková

Bakalářská práce

Právní úprava daně z přidané hodnoty a intrakomunitární plnění

Legislation value added tax and intercommunity fulfillment
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o zákonu o dani z přidané hodnoty v souvislosti s intrakomunitárními plněními. Jejím cílem je poskytnout přehled o základních pojmech, které jsou důležité pro aplikaci zákona v běžné praxi. Zejména ve vztahu k intrakomunitárním obchodům je vyzdviženo místo plnění a následně i transakce, které charakterizují intrakomunitární obchody, jako pořízení a dodání zboží a poskytování …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Value Added Tax Act in connection with the inter-community performance. Its aim is to provide summary of the basic terms important for the implementation of the act into common practice. Relating to inter-community trade in particular, the place of performance and after that also transactions featuring intercommunity trades, such as acquisition and delivery of goods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta