Iveta DOSTÁLOVÁ

Bakalářská práce

Jídelní postoje a návyky u žáků 2. st. ZŠ a studentů SŠ na Žďársku

Food Position and habits in the group of second grade students and students of high school on Zďársku
Anotace:
Moje bakalářská práce se zabývá problematikou výživy a způsobem stravování pubescentů a adolescentů na Žďársku. V teoretické části se zaměřuji na výživu, její historii, základní složky výživy a různá doporučení. Dále se věnuji pitnému režimu, obezitě, poruchám příjmu potravy a některým druhům diet. Praktická část je věnována dotazníkovému šetření, které bylo provedeno na třech základních školách a …více
Abstract:
My bachelor´s thesis deals with health diet issues and pubescents´ and adolescents´ way of the nourishing in Žďársko. In theoretical part I focus on the nourishment, its history, basic components of nutriton and give different recommendation. Then I pay attention to fluid intake, obesity, eating disorders and different types of diets. In practical part i deal with a questionnaire survey that had taken …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jan Schuster, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTÁLOVÁ, Iveta. Jídelní postoje a návyky u žáků 2. st. ZŠ a studentů SŠ na Žďársku. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8oh6av 8oh6av/2
13. 3. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13. 3. 2018
Bulanova, L.
14. 3. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.