Bc. Klára Nováková

Master's thesis

Postavení úředníků územních samosprávných celků

The Position of Officials of Territorial Self-Governing Units
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje právnímu postavení úředníků územních samosprávných celků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Práce nejprve vymezí pojem veřejné služby ve smyslu právního postavení úředníků veřejné správy, popíše základní systémy veřejné služby a evropské principy veřejné služby. Práce popisuje vývoj a současnou charakteristiku právního postavení úředníků …more
Abstract:
This thesis deals with the legal status of officials of territorial self-governing units under the Act No. 312/2002 Coll. The thesis first defines the concept of public service as the legal status of public officials, describes basic system of public services and European principles of public service. The thesis describes the development and characteristic of the current legal status of public officials …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 5. 2017
  • Supervisor: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
  • Reader: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta