Bc. Lukáš Pražák

Bakalářská práce

Social Media jako součást marketingové komunikace

Social media as part of marketing communication
Anotace:
Tato závěrečná práce řeší problematiku uplatnění sociálních sítí v marketingové komunikaci. Teoretická část obsahuje a především definuje související témata jako např. marketing jako takový, marketingová komunikace a především pak představuje sociální sítě, jejich výčet, vznik a historii. Hlouběji se pak zaměřuje na využití sociálních sítí k marketingovým účelům. V praktické části je věnována pozornost …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with applying social networks into marketing communication. The theoretical part contains and defines particular topics connected to it, for example, marketing itself, marketing communication. Last but not least it introduces social networks, their list, origin and history. Then it concerns itself deeper with the usage of social networks for marketing communication. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kotyza
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní