Theses 

Social Media jako součást marketingové komunikace – Bc. Lukáš Pražák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lukáš Pražák

Bakalářská práce

Social Media jako součást marketingové komunikace

Social media as part of marketing communication

Anotace: Tato závěrečná práce řeší problematiku uplatnění sociálních sítí v marketingové komunikaci. Teoretická část obsahuje a především definuje související témata jako např. marketing jako takový, marketingová komunikace a především pak představuje sociální sítě, jejich výčet, vznik a historii. Hlouběji se pak zaměřuje na využití sociálních sítí k marketingovým účelům. V praktické části je věnována pozornost třem vybraným subjektům z odlišných odvětví, jež ke své propagaci využívají především sociální sítě. Těmi jsou společnost taneční klub Rodeo Ječná a druhým zkoumaným subjektem je veřejně známá osobnost DJ Manene. Je uplatněn průzkum o jejich marketingových aktivitách a především zkoumána podoba a interaktivita facebookových stránek. Interpretovaná data poskytly autorovi této práce samy oslovené subjekty. Součástí práce jsou doporučení a návrhy ke zlepšení marketingové komunikace na sociálních sítích výše jmenovaných subjektů.

Abstract: This bachelor thesis deals with applying social networks into marketing communication. The theoretical part contains and defines particular topics connected to it, for example, marketing itself, marketing communication. Last but not least it introduces social networks, their list, origin and history. Then it concerns itself deeper with the usage of social networks for marketing communication. In the practical part, the thesis looks at three chosen subjects from different areas that use social networks for their promotion, especially. These are the company and dance club Rodeo Ječná, a famous person DJ Manene. The survey about their marketing activities has been conducted and especially their form and interaction of facebook websites was looked at closely. The data, for this theses, were collected from the three subjects. This thesis also contains recommendations and suggestions to improve the marketing communication on the social networks to the subjects mentioned above.

Klíčová slova: marketing, marketingová komunikace, komunikační kampaň, sociální sítě, internet, Facebook, doporučení, interaktivita, monitoring, analýza, marketing communication, communication campaigns, social media, recommendations, interactivity, analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kotyza
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 13:46, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz