Theses 

Social Media jako součást marketingové komunikace – Bc. Lukáš Pražák

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lukáš Pražák

Bachelor's thesis

Social Media jako součást marketingové komunikace

Social media as part of marketing communication

Abstract: Tato závěrečná práce řeší problematiku uplatnění sociálních sítí v marketingové komunikaci. Teoretická část obsahuje a především definuje související témata jako např. marketing jako takový, marketingová komunikace a především pak představuje sociální sítě, jejich výčet, vznik a historii. Hlouběji se pak zaměřuje na využití sociálních sítí k marketingovým účelům. V praktické části je věnována pozornost třem vybraným subjektům z odlišných odvětví, jež ke své propagaci využívají především sociální sítě. Těmi jsou společnost taneční klub Rodeo Ječná a druhým zkoumaným subjektem je veřejně známá osobnost DJ Manene. Je uplatněn průzkum o jejich marketingových aktivitách a především zkoumána podoba a interaktivita facebookových stránek. Interpretovaná data poskytly autorovi této práce samy oslovené subjekty. Součástí práce jsou doporučení a návrhy ke zlepšení marketingové komunikace na sociálních sítích výše jmenovaných subjektů.

Abstract: This bachelor thesis deals with applying social networks into marketing communication. The theoretical part contains and defines particular topics connected to it, for example, marketing itself, marketing communication. Last but not least it introduces social networks, their list, origin and history. Then it concerns itself deeper with the usage of social networks for marketing communication. In the practical part, the thesis looks at three chosen subjects from different areas that use social networks for their promotion, especially. These are the company and dance club Rodeo Ječná, a famous person DJ Manene. The survey about their marketing activities has been conducted and especially their form and interaction of facebook websites was looked at closely. The data, for this theses, were collected from the three subjects. This thesis also contains recommendations and suggestions to improve the marketing communication on the social networks to the subjects mentioned above.

Keywords: marketing, marketingová komunikace, komunikační kampaň, sociální sítě, internet, Facebook, doporučení, interaktivita, monitoring, analýza, marketing communication, communication campaigns, social media, recommendations, interactivity, analysis

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Pavel Kotyza
  • Reader: PhDr. Petr Váňa

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 17/1/2019 01:46, Week 3 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz