Veronika Zuskinová

Bachelor's thesis

Demografická struktura měst a venkova

Demographic structure of urban and rural
Anotácia:
Tato práce srovnává venkovský prostor s městským prostorem za celou Českou republiku, ale také porovnává prostory z hlediska krajů. Nejprve porovnáváme základní územní a sídelní strukturu. Dále srovnáváme obyvatelstvo, kde jsou ukázány rozdíly různými demografickými ukazateli -- porodnost (potratovost), úmrtnost a pohyb obyvatelstva. A v poslední části porovnáváme situaci na trhu práce, protože zaměstnanost …viac
Abstract:
This essay compares rural areas with urban space in whole Czech republic as well as this areas from the region point of view. First of all it contains comparison of base territorial and residential structure. Then we compare the population where the differences are visible in particular demographic indicators -- a natality (or index of abortions), mortality and population movement. The last part contains …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2016
  • Vedúci: Jitka Langhamrová
  • Oponent: Tomáš Kozelský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55025

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Sociálně ekonomická demografie