Bc. Zuzana Brodilová

Master's thesis

Copingové strategie romských dětí v situaci politického násilí namířeného proti jejich etnické skupině

Coping strategies of Roma children in situation of political violence against their ethnic group
Abstract:
Předmětem předkládané kvalitativní studie je zmapování způsobů, jakými romští adolescenti zvládají protiromské politické akce a faktorů, které toto zvládání ovlivňují. Teoretická část představuje problematiku vlivu politického a etnického násilí na děti, jeho dopady i možné způsoby zvládání. Věnuje se rovněž faktorům, které mohou toto zvládání ovlivnit – hodnocení kontextu politického násilí, vlivu …more
Abstract:
The object of the present study is to map the ways how adolescents cope with anti-Roma political events and factors that affect this coping. The theoretical part presents the problems of the influence of political and ethnic violence on children, its impact and possible coping strategies. It also looks at factors that may affect the coping - from the context of political violence, family influence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií