Bc. Zuzana Brodilová

Master's thesis

Copingové strategie romských dětí v situaci politického násilí namířeného proti jejich etnické skupině

Coping strategies of Roma children in situation of political violence against their ethnic group
Anotácia:
Předmětem předkládané kvalitativní studie je zmapování způsobů, jakými romští adolescenti zvládají protiromské politické akce a faktorů, které toto zvládání ovlivňují. Teoretická část představuje problematiku vlivu politického a etnického násilí na děti, jeho dopady i možné způsoby zvládání. Věnuje se rovněž faktorům, které mohou toto zvládání ovlivnit – hodnocení kontextu politického násilí, vlivu …viac
Abstract:
The object of the present study is to map the ways how adolescents cope with anti-Roma political events and factors that affect this coping. The theoretical part presents the problems of the influence of political and ethnic violence on children, its impact and possible coping strategies. It also looks at factors that may affect the coping - from the context of political violence, family influence …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií