Theses 

Analýza projektů realizovaných v rámci ROP Střední Čechy na území obce Rožmitál pod Třemšínem v programovacích obdobích 2004-2006 a 2007-2013 – Luboš Havlena

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Luboš Havlena

Bachelor's thesis

Analýza projektů realizovaných v rámci ROP Střední Čechy na území obce Rožmitál pod Třemšínem v programovacích obdobích 2004-2006 a 2007-2013

Analysis of projects implemented within ROP Central Bohemia in the municipality Rožmitál pod Třemšínem the programming periods 2004-2006 and 2007-2013

Anotácia: Bakalářská práce se zaměřuje na regionální rozvoj území, s důrazem na rozvoj konkrétní obce České republiky. Poskytuje ucelený pohled na teoretická východiska regionálního rozvoje a regionální politiku Evropské unie, včetně její konkrétní aplikace na daném území. Analyzuje realizované programy, které byly kofinancovány Evropskou unií v rámci regionálních operačních programů v programovacích obdobích 2004-2006 a 2007-2013. Poté vyhodnocuje jednotlivá programovací období a sumarizuje jejich dopady na rozvoj obce. Analýza je doplněna o SWOT analýzu obce, kde jsou nastíněny slabé a silné stránky územního celku, včetně možných příležitostí rozvoje i hrozeb.

Abstract: This thesis focuses on the regional development of the territory, with particular emphasis on the development of the village Czech Republic. It provides a comprehensive view of the theoretical basis of regional development and regional policy of the European Union, including in particular its application to the territory. The thesis analyzes programs that have been co-financed by the European Union under the regional operational programs in the programming periods 2004-006 and 2007-2013. Then it evaluates each programming period and summarizes their impact on community development. To complete the development of the work is completed by a SWOT analysis of the village, where they outlined the strengths and weaknesses of the territorial unit, including possible development opportunities and threats.

Kľúčové slová: Evropská unie, operační program, projekt, regionální rozvoj, obec

Keywords: regional development, the operation program, the European Union, community, project

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedúci: Gabriela Říhová
  • Oponent: Petr Jílek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43893


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 7. 2019 02:45, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz