Bc. Jan Bancíř

Bachelor's thesis

Projevy growerského habitu

Anthropology of medical cannabis
Anotácia:
Tato práce se zabývá problematikou pěstování marihuany v pěstírnách. Hlavním cílem práce je na základě výzkumu definovat habitus pěstitele marihuany, zjistit jak vzniká a jak se projevuje v jeho životě. V práci jsou stručně popsány metody výzkumu, použitá teorie, historie vztahu legislativy k pěstování konopí, vývoj pěstování v pěstírnách a informace zjištěné terénním výzkumem. Bakalářská práce je …viac
Abstract:
This thesis deals with growing cannabis in growrooms. Based on research, main focus of thesis is define habit of cannabis grower, find out how it is formed and how it manifests itself in growers life. The thesis briefly describes the research methods, used theory, history of legislation on cannabis growing, development of cannabis growing in growrooms and informations gathered by research. Thesis is …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2016
  • Vedúci: Mgr. Tomáš Ryška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bancíř, Jan. Projevy growerského habitu. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / odbor:
Sociology / Social Anthropology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.