Jan Vykydal

Bakalářská práce

Tvorba 3D modelu vstřikovací formy

Creating a 3D Model of an Injection Mold
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí 3D modelu vstřikovací formy pro vybraný plas-tový díl, kterým je podvozek modelu auta na dálkové ovládání. V teoretické části je popsána technologie vstřikování, volba vhodného materiálu pro vstři-kovaný výrobek, funkce vstřikovacího stroje, konstrukce forem a vstřikovaných výrobků. Praktická část je zaměřena na řešení konstrukce formy. Pro tvorbu modelů a …více
Abstract:
This thesis deals with the design of 3D model of injection mold for the specified product, which is plastic chassis for radio-controlled car. Theoretical part describes injection molding technology, choice of suitable material for the injection molded product, function of an injection molding machine, design of an injection mold and injection molded products. Practical part is focused on solving construction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015
Zveřejnit od: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Navrátil

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vykydal, Jan. Tvorba 3D modelu vstřikovací formy . Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe