Eva Balcarová

Bakalářská práce

VLIV PROJEKTU PARALYMPIJSKÉHO ŠKOLNÍHO DNE NA POSTOJE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

The influence of project paralympic school day on primary school student?s attitudes
Anotace:
V bakalářské práci byla popsaná problematika integrace a postojů k osobám se zdravotním postižením. Dále se práce zabývá významem pohybové aktivity pro osoby s postižením. Práce také stručně charakterizuje jednotlivé tělesné postižení. Cílem bakalářské práce je zjistit vliv projektu Paralympijského školního dne na postoje žáků základní školy k osobám s postižením. Studia se zúčastnilo 77 žáků z toho …více
Abstract:
This graduation theses describes a issue of interation and attitudes to people, with disabilities. Further, it deals with significance of physical activities for disabled people. The thesis briefly defines each one of physical impairment. The purpose of the graduation theses is to find out a impact of Paralympic school day project on attitudes of primary school students to people with physical disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2010
  • Vedoucí: Martin Kudláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.