Theses 

Etika a korektnost v reklamě – Jitka FRIČOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností

Jitka FRIČOVÁ

Bakalářská práce

Etika a korektnost v reklamě

Ethics and correctness in advertising

Anotace: Cílem práce je posoudit oblast etiky z hlediska jejího začlenění do reklamy, zjistit a zhodnotit situaci povědomí vybraného segmentu spotřebitelů o dané problematice pomocí dotazníkového šetření. První část práce se věnuje základním pojmům, jako jsou etika, podnikatelská etika, morálka a reklama, nastíněny jsou obchodní praktiky a jejich techniky. Celá jedna kapitola je věnována problému etiky v reklamě, její samoregulaci a regulaci. Zmíněn je také etický kodex reklamy a postup při projednávání stížností. Závěrečná část práce je věnována vyhodnocení dotazníkového šetření ze vzorku 116 respondentů. Autorka v práci používá značné množství obrázků pro snadnější orientaci a znázornění výsledků.

Abstract: The goal of this thesis is to review the role of ethics in advertisement; evaluate the consciousness of target group of consumer using survey-based research. The first part of the thesis covers basic topics: ethics, ethics in advertising, trade practices, business ethics, advertisement. One chapter is dedicated to the ethics in advertising and its regulation and auto-regulation. The ethical codex in advertising is mentioned as well, together with complaint evaluation. The last part of this thesis evaluates survey filled out by 116 respondents. The author uses images extensively to better express the ideas and results of the survey.

Klíčová slova: etický kodex, etika, etika v reklamě, obchodní praktiky, podnikatelská etika, reklama

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Čechurová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57546 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

FRIČOVÁ, Jitka. Etika a korektnost v reklamě. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 05:59, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz