Bc. Klára Mohylová

Diplomová práce

Komentovaný překlad povídky Jevgenije Germanoviče Vodolazkina "Blizkije druzja".

The annotated translation of the story "Close Friends" by E. G. Vodolazkin.
Anotace:
Hlavním cílem této magisterské diplomové práce je komentovaný překlad povídky „Blizkije druzja“ současného ruského prozaika Jevgenije Germanoviče Vodolazkina. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá teorií překladu prózy, autorem samotným a jeho dílem a analýzou překládané povídky. Praktickou část tvoří samotný překlad povídky a komentář k vybraným …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is an annotated translation of a short story “Close Friends” by contemporary Russian prose writer E. G. Vodolazkin. The thesis is divided into two parts – a theoretical one and a practical one. The theoretical part deals with the theory of translation of prose, the author himself, his works, and an analysis of the translated short story. The practical part is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství ruského jazyka